معنی و ترجمه کلمه he takes no notice of it به فارسی he takes no notice of it یعنی چه

he takes no notice of it


ملتفت( ان ) نيست ،ملتفت نمى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها