طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he threatened or resingn به فارسی he threatened or resingn یعنی چه

he threatened or resingn


تهديد کرد( ياخبرداد )که کناره گيرى خواهدکرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها