طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he walks as if he were drunk به فارسی he walks as if he were drunk یعنی چه

he walks as if he were drunk


چنان راه ميرود که گويى مست است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها