طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه he was very kind indeed به فارسی he was very kind indeed یعنی چه

he was very kind indeed


راستى چه اندازه مهربان بود،واقعابسيار مهربانى کرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها