طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه headache به فارسی headache یعنی چه

headache


سردرد،دردسر،(گ.ش ).خشخاش وحشى
روانشناسى : سردرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها