طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hearsay evidence به فارسی hearsay evidence یعنی چه

hearsay evidence


قانون ـ فقه : شهادت بر شهادت ،شهادت سماعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها