طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hellene به فارسی hellene یعنی چه

hellene


يونانى خالص ،يونان باستان ،(امروزه )تبعه يونان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها