معنی و ترجمه کلمه herb به فارسی herb یعنی چه

herb


گياه ،علف ،رستنى ،شاخ وبرگ گياهان ،بوته

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها