طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه heter به فارسی heter یعنی چه

heter


)hetero(پيشونديست بمعانى ،بغير از و ديگر و از جنس ديگرى يا ازنوع مختلف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها