طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه heterogamet به فارسی heterogamet یعنی چه

heterogamet


روانشناسى : ياخته جنسى ناهمخوان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها