معنی و ترجمه کلمه heteromorphic به فارسی heteromorphic یعنی چه

heteromorphic


(ج.ش ).جور بجور شونده ،داراى شکل هاى گوناگون ،جانوران دگرديس
روانشناسى : دگر ريخت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها