معنی و ترجمه کلمه hi fi به فارسی hi fi یعنی چه

hi fi


(مخفف کلمه )high fidelityوسايل ايجاد صدا( گرامافون )بابهترين درجه مليمت ونرمى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها