معنی و ترجمه کلمه hi fi به فارسی hi fi یعنی چه

hi fi


(مخفف کلمه )high fidelityوسايل ايجاد صدا( گرامافون )بابهترين درجه مليمت ونرمى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها