طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hierarchy به فارسی hierarchy یعنی چه

hierarchy


گروه فرشتگان نه گانه ،سلسله سران روحانى وشيوخ ،سلسله مراتب
قانون ـ فقه : سلسله مراتب ،حکومت و درجه بندى سران روحانى
روانشناسى : مرتبه بندى
بازرگانى : سلسله مراتب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها