معنی و ترجمه کلمه high powerd money به فارسی high powerd money یعنی چه

high powerd money


پول قوى
بازرگانى : پول پر قدرت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها