معنی و ترجمه کلمه high tension cable به فارسی high tension cable یعنی چه

high tension cable


علوم مهندسى : کابل فشار قوى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها