طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه high-frequency compensation به فارسی high-frequency compensation یعنی چه

high-frequency compensation


الکترونيک : تقويت بسامد زياد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها