معنی و ترجمه کلمه holding به فارسی holding یعنی چه

holding


سهام ،نقض مقررات ،گرفتن بازيگر،تملک ،دراختيار داشتن ،دارائى ،دارايى ،مايملک ،ملک متصرفى ،موجودى
قانون ـ فقه : اجاره دارى
بازرگانى : نگهدارى ،دارائى سهام
ورزش : ماندن غيرمجاز توپ واليبال در دست صيقلى بودن مسير گوى بولينگ< BR>علوم نظامى : در رهگيرى هوايى اعلام اينکه من در وضعيت فرمان داده شده باقى هستم دستور جديد بدهيد


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها