طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه honesty is the best policy به فارسی honesty is the best policy یعنی چه

honesty is the best policy


عين مصلحت در راستى و درستى است ،راستى و درستى بهترين رويه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها