طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه horrific به فارسی horrific یعنی چه

horrific


مخوف ،مهيب ،سهمگين ،رشت ،ناگوار،موحش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها