طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hot blast cupola به فارسی hot blast cupola یعنی چه

hot blast cupola


علوم مهندسى : کوپل هواى گرم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها