معنی و ترجمه کلمه house of correction به فارسی house of correction یعنی چه

house of correction


دارالتاديب ،زندان ،دار التاديب
قانون ـ فقه : کانون اصلاح و تربيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها