طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه how به فارسی how یعنی چه

how


چگونه ،از چه طريق ،چطور،به چه سبب ،چگونگى ،راه ،روش ،متد،کيفيت ،چنانکه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها