معنی و ترجمه کلمه however به فارسی however یعنی چه

however


هرچند،اگر چه ،هر قدر هم ،بهر حال ،هنوز،اما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها