طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hugger-mugger به فارسی hugger-mugger یعنی چه

hugger-mugger


خفا،شلختگى ،پنهانى ،درهم برهمى ،مخفيانه ،صداى چيزى را در نياوردن ،نهانى کار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها