معنی و ترجمه کلمه humanist به فارسی humanist یعنی چه

humanist


دانشجوى رشته انسانيت يا،ادبيات و اثار باستانى يونان و روم
قانون ـ فقه : مطالعه کننده طبيعت يا امور انسانى
روانشناسى : بشردوست
بازرگانى : انسان گرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها