معنی و ترجمه کلمه hydrochloride به فارسی hydrochloride یعنی چه

hydrochloride


(ش ).ترکيب جوهر نمک دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها