معنی و ترجمه کلمه hydrostatic به فارسی hydrostatic یعنی چه

hydrostatic


ايستابى( بقياس)،مربوط به فشار اب
معمارى : ايستابى
علوم نظامى : مربوط به فشار عمق اب ماسوره زير ابىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها