معنی و ترجمه کلمه hypercatalectic به فارسی hypercatalectic یعنی چه

hypercatalectic


داراى هجاى زائد( در شعر يا نثر )مخصوصا در اخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها