طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hypervigilance به فارسی hypervigilance یعنی چه

hypervigilance


روانشناسى : گوش به زنگ بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها