طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه hypophrenia به فارسی hypophrenia یعنی چه

hypophrenia


روانشناسى : عقب ماندگى ذهنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها