معنی و ترجمه کلمه hypothetical construct به فارسی hypothetical construct یعنی چه

hypothetical construct


روانشناسى : سازه فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها