معنی و ترجمه کلمه hypothetieally به فارسی hypothetieally یعنی چه

hypothetieally


فرضا`،از راه فرض ،بطور فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها