معنی و ترجمه کلمه hypothyroidism به فارسی hypothyroidism یعنی چه

hypothyroidism


(طب )از کار افتادن يانقص غده درقى
روانشناسى : کم کارى تيروئيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها