طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am busy at the moment به فارسی i am busy at the moment یعنی چه

i am busy at the moment


اکنون کار دارم ،فعلا `کار دارم ،نقدا `مشغولم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها