معنی و ترجمه کلمه i am impatient for it به فارسی i am impatient for it یعنی چه

i am impatient for it


نميتوانم براى ان صبر کنم ،از ان بابت بيطاقت هستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها