معنی و ترجمه کلمه i am in a sorry hopeless etc به فارسی i am in a sorry hopeless etc یعنی چه

i am in a sorry hopeless etc


دچار وضع بدى شده ام ،بد جورى گرفتار شده ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها