معنی و ترجمه کلمه i am nat my last shifts به فارسی i am nat my last shifts یعنی چه

i am nat my last shifts


کارد به استخوانم رسيده است ،اخرين وسيله يا تدبير من اينست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها