معنی و ترجمه کلمه i am not in (the)vein به فارسی i am not in (the)vein یعنی چه

i am not in (the)vein


حالش را ندارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها