معنی و ترجمه کلمه i am on the wrong side of 50 به فارسی i am on the wrong side of 50 یعنی چه

i am on the wrong side of 50


من بيش از ¹ 5سال دارم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها