طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am pushed for money به فارسی i am pushed for money یعنی چه

i am pushed for money


ازبى پولى درفشار ( در زحمت ) هستم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها