طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i am thankful to god به فارسی i am thankful to god یعنی چه

i am thankful to god


خدا را سپاس ميگزارم ( ميگويم) ،خدا را شکر ميکنم ،خدا را شکرانه ميگويم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها