معنی و ترجمه کلمه i am unused to that noise به فارسی i am unused to that noise یعنی چه

i am unused to that noise


من به ان صدا اشنا نيستم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها