طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i had a quiet read به فارسی i had a quiet read یعنی چه

i had a quiet read


فرصت پيدا کردم ،که با ارامش چيز بخوانم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها