طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i had many books he had none به فارسی i had many books he had none یعنی چه

i had many books he had none


من کتابهاى بسيار داشتم او هيچ نداشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها