معنی و ترجمه کلمه i had scarely arrived به فارسی i had scarely arrived یعنی چه

i had scarely arrived


تازه وارد شده بودم که ،هنوز وارد نشده بودم که...

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها