طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i have a secure grasp of it به فارسی i have a secure grasp of it یعنی چه

i have a secure grasp of it


محکم ( ياسفت ) انرا گرفته ام ،محکم دارمش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها