معنی و ترجمه کلمه i have a splitting headache به فارسی i have a splitting headache یعنی چه

i have a splitting headache


سرم ( از درد ) نزديک است بترکد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها