معنی و ترجمه کلمه i have caught a thorough chill به فارسی i have caught a thorough chill یعنی چه

i have caught a thorough chill


سرماى حسابى خورده ام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها