معنی و ترجمه کلمه i have had sufficientfor به فارسی i have had sufficientfor یعنی چه

i have had sufficientfor


بقدر کفايت خوردم ( يا داشتم) ،سير شدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها