طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه i heard the bell ring به فارسی i heard the bell ring یعنی چه

i heard the bell ring


زنگ را شنيدم که صدا کرد،صداى زنگ را شنيدم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها